aga_na_strone_mostu1O mnie

Nazywam się Agnieszka Marcisz. Jestem psychologiem, terapeutą rodzin i par, a także psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (w trakcie certyfikacji).

Uzyskałam wykształcenie psychologiczne i psychoterapeutyczne. W roku 1996 ukończyłam psychologiczne studia dzienne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Następnie roczne Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz 3-letni podyplomowy Kurs Terapii Rodzin w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyłam także całościowy kurs psychoterapii „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin” w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” w Krakowie, pod naukowym kierownictwem prof. Bogdana de Barbaro.

W trakcie wieloletniej pracy w placówkach pomocowych uczestniczyłam w licznych szkoleniach z zakresu interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej i psychoterapii.

Jestem członkiem Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

Kodeks etyczny

Jako psychoterapeuta jestem zobowiązana do przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Ponadto jako psychologa obowiązuje mnie też Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa.

KODEKS ETYCZNY PSYCHOTERAPEUTOW POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO
KODEKS ETYCZNO-ZAWODOWY PSYCHOLOGA

 

Superwizja

Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Superwizja jest formą stałego i obowiązkowego szkolenia się aktywnych zawodowo psychoterapeutów, także tych, którzy posiadają uprawnienia do samodzielnego prowadzenia psychoterapii. Superwizor jest terapeutą posiadającym kompetencje w zakresie wspierania przebiegu procesów psychoterapeutycznych prowadzonych przez innych psychoterapeutów. Podobnie jak każdy psychoterapeuta, superwizor jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej.

 

Gabinet Psychoterapeutyczny

Spotkania terapeutyczne odbywają się w Siedzibie Stowarzyszenia Psychoterapii PoRozumienie w Kielcach, przy ul. Klonowej 40a/5.

Termin i godzinę pierwszej wizyty ustalamy w czasie rozmowy telefonicznej. Mój numer telefonu i adres gabinetu znajdują się tutaj: