WITAM SERDECZNIE

NA STRONIE GABINETU PSYCHOLOGICZNO – PSYCHOTERAPEUTYCZNEGO


Nazywam się Agnieszka Marcisz. Jestem psychologiem specjalizującym się w psychoterapii indywidualnej i rodzinnej. Przyjmuję prywatnie w Gabinecie Psychologiczno-Psychoterapeutycznym w Kielcach.

Na tej stronie znajdują się informacje o moim przygotowaniu i doświadczeniu psychoterapeutycznym, odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące terapii psychologicznej, a także artykuły na temat różnych rodzajów psychoterapii indywidualnej i rodzinnej, które zamieszczam na Psychoblogu.

ZAPRASZAM DO KORZYSTANIA Z OFEROWANEJ PRZEZE MNIE POMOCY SPECJALISTYCZNEJ:

PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ
TERAPII RODZIN, MAŁŻEŃSTW, PAR
POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH

Każdy człowiek doświadcza w ciągu życia wielu trudności, z którymi musi sobie poradzić, ażeby móc sprawnie funkcjonować społecznie. Czasami bardzo pomocne jest skorzystanie z profesjonalnego wsparcia lub terapii, gdy dotychczasowe sposoby samodzielnego radzenia sobie z trudnościami przestają być wystarczające. Psychoterapia jest metodą bardzo skuteczną, zwłaszcza wtedy, gdy ktoś jest chętny do poznawania siebie. Dzięki profesjonalnie prowadzonej rozmowie terapeutycznej może lepiej zrozumieć siebie samego, swoje działania, pragnienia, wewnętrzne konflikty, a także zbudować swoją siłę i motywację do skutecznych modyfikacji myślenia i przeżywania siebie w świecie.

Oferuję pomoc psychologiczną lub psychoterapię osobom, które doświadczają:
- kryzysu osobistego lub rodzinnego (rozwód, zdrada, choroba, żałoba, konflikty, trudności wychowawcze i inne)
- zaburzeń nastroju (depresja, zaburzenia dwubiegunowe)
- problemów nerwicowych (objawy lękowe, obsesje, natręctwa, fobie itp.)
- anoreksji, bulimii lub innych zaburzeń odżywiania się
- problemów osobowościowych (cechy DDA, DDD)
- skutków traumy lub urazów psychofizycznych (PTSD)
- problemów adaptacyjnych lub psychosomatycznych

A także osobom, które:
- chcą żyć pełniej i bardziej świadomie
- chcą doskonalić swoje umiejętności interpersonalne (np. komunikowania swoich potrzeb i oczekiwań)
- chcą lepiej radzić sobie ze stresem i rozumieć sygnały płynące z ciała
- chcą zmienić nawyki, które przeszkadzają im samym i bliskim
- mają poczucie bezsensu życia
- czują się osamotnieni, zagubieni, nieśmiali
- doświadczają niepokojących stanów, których przyczyn nie znają
- przeżywają innego typu trudności emocjonalne i chcą porozmawiać o nich z psychologiem

Zapraszam na spotkanie konsultacyjne, jego termin ustalamy telefonicznie.

Nie można swej przeszłości wy­ciąć, jak nieuda­ny kadr filmu.

Antoni Kępiński

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE PSYCHOTERAPII

JAK WYBRAĆ TERAPEUTĘ I TERAPIĘ?

Każdy psychoterapeuta jest człowiekiem o niepowtarzalnych cechach i umiejętnościach, pracuje w swoim stylu, korzystając z metod wybranych przez siebie szkół psychoterapeutycznych. Dobrze jest uzyskać informacje wstępne, a następnie spotkać się osobiście, zadać mu pytania dotyczące jego kompetencji, sposobu pracy terapeutycznej i odczuć, na ile budzi zaufanie. WIĘCEJ

JAK UMÓWIĆ SIĘ NA PIERWSZE SPOTKANIE?

Na pierwsze spotkanie konsultacyjne można się umówić telefonicznie. Ustalamy wtedy termin i godzinę pierwszego spotkania w gabinecie. WIĘCEJ

CZYM JEST KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA?

Konsultacje psychologiczne służą temu, ażeby razem przyjrzeć się problemowi i określić możliwości pomocy. Zadaniem psychoterapeuty jest zdiagnozowanie problemu I określenie jaki rodzaj pomocy psychologicznej lub psychoterapii byłby w danej sytuacji najbardziej potrzebny. Terapeuta informuje o swoich możliwościach pomocy w danej sprawie, opisuje metody pracy terapeutycznej, a jeśli sam nie może pomóc, kieruje do placówki, w której można odpowiednią pomoc uzyskać. WIĘCEJ

Z JAKIMI PROBLEMAMI DO PSYCHOLOGA?

Z problemami psychicznymi i psychosomatycznymi, ze sprawami, które wiążą się z cierpieniem psychicznym i problemami zaburzającymi codzienne funkcjonowanie. Często zgłaszanymi trudnościami są silne lęki, bezsenność, choroba, żałoba, separacja, rozwód, problemy z porozumieniem emocjonalnym i seksualnym w związku, zdrada, trudności wychowawcze, objawy depresji, nerwicy, stresu pourazowego, zaburzenia jedzenia, problemy osobowościowe, np. syndrom cech DDA lub DDD i wiele innych. WIĘCEJ

PACJENT CZY KLIENT W TERAPII?

Określenia pacjent i klient są czasami używane zamiennie. W gabinecie prywatnym, który nie jest częścią placówki służby zdrowia i do którego osoby zgłaszają się z własnej potrzeby, używa się najczęściej określenia klient. Zwłaszcza, gdy psychoterapeuta nie jest jednocześnie lekarzem i stosuje metody pracy terapeutycznej nurtów humanistycznych. WIĘCEJ

CO TO JEST PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA?

Psychoterapia indywidualna jest cyklem systematycznych, najczęściej cotygodniowych, spotkań klienta i psychoterapeuty. Współpraca terapeutyczna opiera się na dialogu, szacunku i zaufaniu. Klient poznaje siebie, dzięki czemu zyskuje większe możliwości wpływania na swoje przeżycia i zachowania. WIĘCEJ

CO TO JEST POMOC PSYCHOLOGICZNA?

Pomoc psychologiczna jest oferowana osobom, które przeżywają kryzys psychiczny i potrzebują wsparcia lub rozwiązania konkretnych problemów życiowych, np. poradzenia sobie z przedłużającą się żałobą, z rozwodem itp. Pomoc tego typu jest zazwyczaj krótkoterminowa, od kilku do kilkunastu tygodni, sesje nie muszą być systematyczne, są ustalane w zależności od aktualnych potrzeb klienta. WIĘCEJ

CZY PSYCHOTERAPEUTA DORADZA?

Jeśli psychoterapeuta występuje w roli konsultanta lub doradcy dla danego klienta, to na jego prośbę może udzielać mu porad psychologicznych, sugestii praktycznych, podpowiedzi dotyczących poszukiwania rozwiązań problemu. W psychoterapii jest to kwestia zależna od metody pracy terapeutycznej stosowanej przez danego terapeutę. Generalnie jednak psychoterapia polega na szukaniu własnych odpowiedzi, dlatego udzielanie porad mija się z celem.

NA CZYM POLEGA TERAPIA RODZIN I PAR?

Terapia rodzin i par to spotkania terapeuty z całą rodziną lub parą, które dotyczą najczęściej trudności w porozumiewaniu się, mówieniu o potrzebach i oczekiwaniach itp. Spotkania odbywają się co 1-2 tygodnie, a w kolejnych fazach coraz rzadziej. Terapia rodzin z problemem alkoholowym prowadzona jest po co najmniej rocznym okresie abstynencji osoby uzależnionej. WIĘCEJ

CO TO JEST KONTRAKT TERAPEUTYCZNY?

Kontrakt terapeutyczny jest ustną lub pisemną umową pomiędzy klientem a psychoterapeutą. Dotyczy reguł kontaktu terapeutycznego obowiązujących klienta i terapeutę w czasie trwania terapii. Są to m.in. cel terapii, metoda terapeutyczna, częstotliwość spotkań, płatność za sesje, w tym sesje opuszczone przez klienta bez uprzedzenia, planowany czas trwania terapii itd. WIĘCEJ

ILE TRWA PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA?

Czas terapii jest uzgadniany indywidualnie i zależy od zgłaszanego problemu oraz celu i metody terapii. Psychoterapia jest procesem, którego powodzenie zależy od częstych i systematycznych spotkań, które powinny dać klientowi czas na uzyskanie wglądu w przeżywane problemy i wprowadzenie w życie nowych rozwiązań. Psychoterapia indywidualna osób dorosłych i młodzieży może być krótkoterminowa, ok. 5 do 12 miesięcy lub długoterminowa, która trwa zwykle ponad 24 miesiące. WIĘCEJ

JAKI JEST KOSZT PSYCHOTERAPII?

Koszt psychoterapii jest omawiany na spotkaniach konsultacyjnych. Cena za sesję terapeutyczną ustalana jest przez psychoterapeutę. Opłata za sesję odbywa się na każdym spotkaniu. Klient decydując się na psychoterapię powinien mieć możliwość poniesienia kosztów, wynikających z systematycznych spotkań, odbywających się co najmniej raz w tygodniu. WIĘCEJ

OPŁATA ZA OPUSZCZONĄ SESJĘ ?

Przed podjęciem psychoterapii terapeuta i klient ustalają zasady współpracy, w tym również kwestie płatności. Dlatego też w razie konieczności należy sesję odwołać telefonicznie z ustalonym w kontrakcie wyprzedzeniem. Jeśli to nie nastąpi, klient ponosi koszt sesji pomimo nieobecności. Jest to ważne z uwagi na obustronne przestrzeganie kontraktu i fakt, że psychoterapeuta nie może czasu sesji przeznaczyć na inne zadania. WIĘCEJ

CZY W TERAPII OBOWIĄZUJE POUFNOŚĆ?

Każdy psycholog i psychoterapeuta ma obowiązek przestrzegać zasad Kodeksu Etyczno - Zawodowego Psychologa i Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Uczestnictwo w psychoterapii oraz treść sesji psychoterapeutycznych objęte są tajemnicą zawodową. Terapeuta jest zwolniony z obowiązku nieujawniania treści rozmów w kilku przypadkach: nakazu sądowego, zagrożenia życia klienta, gróźb karalnych ze strony klienta, informacji o przestępstwie wobec osoby niepełnoletniej. Ewentualne ujawnienie treści z terapii odbywa się za wiedzą klienta. WIĘCEJ

JAKIE SĄ ZASADY ETYCZNE PSYCHOTERAPEUTY?

Psychoterapeuci są zobowiązani do przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Psychologa obowiązuje dodatkowo Kodeks Etyczno - Zawodowy Psychologa. Każdy psychoterapeuta ma też obowiązek poddawania swojej pracy systematycznej superwizji, która wspomaga profesjonalne prowadzenie psychoterapii. WIĘCEJ

CZY PSYCHOLOG WYPISUJE RECEPTY?

Psycholog lub psychoterapeuta, który nie jest lekarzem nie może wypisywać recept. Osoba, która jest zarazem lekarzem i psychoterapeutą ma możliwość wypisania recepty, ale zazwyczaj, dla dobra więzi psychoterapeutycznej, nie łączy tych dwóch ról. Dlatego klient, który jest w psychoterapii i potrzebuje farmakoterapii, będzie skierowany po receptę do innego lekarza. WIĘCEJ

JAK ZWRACAĆ SIĘ DO PSYCHOTERAPEUTY?

Zwracanie się do psychoterapeuty "Pani doktor/Panie doktorze" jest właściwe wtedy, gdy dany psychoterapeuta jest jednocześnie lekarzem lub posiada tytuł naukowy doktora. Jeśli jest np. magistrem psychologii, zwracamy się do tej osoby po prostu na "Pan/Pani". WIĘCEJ

CZYM JEST SUPERWIZJA?

Superwizja jest obowiązkową formą ciągłego szkolenia się psychoterapeuty. Są to spotkania psychoterapeuty z superwizorem, dotyczące prowadzonych aktualnie procesów terapeutycznych. Mają one na celu przede wszystkim jak najlepsze zrozumienie problemu klienta i właściwe prowadzenie psychoterapii. Superwizorzy są najczęściej psychoterapeutami posiadającymi licencję superwizora Towarzystwa Psychologicznego lub Psychiatrycznego. WIĘCEJ

Psychoblog

KRÓTKIE ARTYKUŁY NA TEMAT PSYCHOLOGII CZŁOWIEKA, RODZINY, PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ I RODZINNEJ. MAJĄ PRZYBLIŻYĆ POZORNIE SKOMPLIKOWANE, TAJEMNICZE ZAGADNIENIA I ZACHĘCIĆ DO KORZYSTANIA BEZ OBAW Z POMOCY PSYCHOTERAPEUTÓW.

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO CZYTANIA I DO DZIELENIA SIĘ Z INNYMI! IM WIĘKSZY ZASIĘG, TYM WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA I PORADZENIA SOBIE Z PROBLEMAMI.

O MNIE

moje foto

Agnieszka Marcisz

moje foto

Psycholog Psychoterapeuta Terapeuta rodzin/par Kielce

KONTAKT

umawianie wizyt, tel.: 508806994