Terapia rodzin i par

Są to spotkania terapeuty z rodziną lub parą, które dotyczą najczęściej trudności w porozumiewaniu się, mówieniu o potrzebach i oczekiwaniach, niekiedy dotyczą nadużyć psychicznych lub fizycznych, chorób, żałoby, długotrwałej rozłąki, problemów wychowawczych itp. Spotkania odbywają się co 1-2 tygodnie, a w kolejnych fazach coraz rzadziej.