Interwencja kryzysowa

Jest pomocą psychologiczną w nagłej, trudnej sytuacji życiowej. Spotkania służą budowaniu poczucia bezpieczeństwa, przywróceniu równowagi psychicznej, wyciszeniu emocjonalnemu i stworzeniu perspektywy psychologicznej radzenia sobie z danym problemem. Częstotliwość spotkań jest ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb klienta.