Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia  to cotygodniowe spotkania psychoterapeuty i klienta w okresie kilku do kilkunastu miesięcy. Systematyczność spotkań jest konieczna, długość terapii jest ustalana indywidualnie, zależy w dużej mierze od rodzaju rozpoznanego problemu psychicznego, celów terapeutycznych i metody psychoterapeutycznej.

Proces psychoterapeutyczny umożliwia zyskanie większej samoświadomości i rozwój osobowości, doznanie ulgi w cierpieniu. Wyeliminowanie lub zredukowanie pewnych  cech lub stanów, takich jak na przykład nadmierny lęk, ciągłe przygnębienie, uciążliwe natręctwa, labilność uczuciowa, itp. Zmianę niekorzystnych wzorców własnych zachowań i przeżywania, doświadczanie nowych sposobów rozwiązywania problemów, uczenie się nowego spojrzenia na własne doświadczenia i relacje z innymi osobami, zmianę funkcjonowania w związkach z innymi ludźmi.

Psychoterapia nie powoduje rozwiązania wszystkich problemów danej osoby. Praca terapeutyczna może dotyczyć najbardziej istotnych dla funkcjonowania obszarów jego osobowości, najbardziej dokuczliwych objawów, kwestii szczególnie ważnych dla klienta.

 

Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa

Psychoterapia krótkoterminowa dotyczy konkretnej trudności, którą klient chce przezwyciężyć, na przykład podjęcie trudnej życiowej decyzji, poszerzenie umiejętności psychologicznych, takich jak asertywne funkcjonowanie w pracy,  poradzenie sobie z przedłużającą się żałobą, pokonanie nieśmiałości szkolnej itp.  Szybkie efekty są możliwe do osiągnięcia, jeśli klient nie doświadcza głębszych osobowościowych czy neurotycznych konfliktów i może czerpać z posiadanych zasobów psychologicznych oraz rozwijać je i utrwalać. Spotkania terapeutyczne w terapii krótkoterminowej odbywają się systematycznie, raz w tygodniu, przez kilka miesięcy.

 

Psychoterapia indywidualna długoterminowa

Psychoterapia długoterminowa ukierunkowana jest na przeżycie przez klienta trwalej zmiany charakterologicznej, która jest możliwa dzięki stałej, bezpiecznej, profesjonalnej relacji z psychoterapeutą, który koncentruje się na zrozumieniu wewnętrznych doświadczeń klienta, uważne towarzyszenie klientowi w jego poznawaniu siebie, odkrywaniu wewnętrznych konfliktów, pragnień, lęków, bolesnych doświadczeń i wspomnień z dzieciństwa, co powoduje poszerzenie świadomości siebie, znajomości własnych możliwości i ograniczeń. Dzięki poznaniu i zrozumieniu siebie klient może osiągnąć zmiany w codziennym funkcjonowaniu i przeżywaniu siebie w świecie. Uczy się żyć zgodnie z własnymi potrzebami, co daje poczucie wolności i odpowiedzialności, a tym samym pozwala na doświadczanie psychicznej równowagi i satysfakcjonującego życia społecznego.

Psychoterapia długoterminowa trwa zazwyczaj od 12 miesięcy do 2-3 lat (a niekiedy dłużej, jeśli istnieje wola klienta i uzasadnienie terapeutyczne, zwłaszcza w psychoterapii psychoanalitycznej i psychodynamicznej). Spotkania są systematyczne (z uwzględnieniem przerw świątecznych i urlopowych), odbywają się co najmniej raz w tygodniu, jeśli pojawia się taka potrzeba, mogą być częstsze (uzgodnienie pomiędzy klientem a psychoterapeutą).

Długość terapii zależy od świadomej zgody klienta na stosowanie określonej metody terapeutycznej, zaproponowanej przez terapeutę. Psychoterapeuta kieruje się przy określaniu formy i czasu trwania terapii dobrem klienta, w zgodzie z Kodeksem Etycznym Psychoterapeutów.