Pomoc psychologiczna

Jest potrzebna w czasie kryzysu emocjonalnego, polega głównie na udzielaniu wsparcia psychologicznego, poprawiającego codzienne funkcjonowanie, pogłębianiu rozumienia przeżywanych problemów, emocjonalnym odreagowaniu klienta, szukaniu rozwiązań problemów, uczenie się nowych sposobów radzenia sobie z codziennymi trudnościami.

Pomoc tego typu trwać może od kilku do kilkunastu tygodni, sesje nie muszą być systematyczne, są ustalane w zależności od aktualnych potrzeb klienta. Pomoc psychologiczna jest czymś innym niż psychoterapia.

 

Konsultacje psychologiczne

Spotkania (najczęściej 1-3) poprzedzające pomoc psychologiczną lub psychoterapię. Służą one przede wszystkim wzajemnemu poznaniu się terapeuty i klienta, zrozumieniu zgłaszanego problemu i określeniu formy pomocy.

Konsultacje prowadzą niekiedy do wniosku, że potrzebna jest pomoc innych specjalistów, np. terapia grupowa w przypadku uzależnienia lub opieka szpitalna, jeśli zaburzenia związane np. z anoreksją zagrażają życiu klienta.

Po dokładnej diagnozie problemu wspólnie podejmujemy decyzję o tym, czy i w jakiej formie kontynuować spotkania i jak ustalić kontrakt terapeutyczny. Określa on rodzaj pomocy psychologicznej lub psychoterapii, cele naszej pracy, ilość i częstotliwość sesji terapeutycznych, zasady odwoływania i zmiany terminów sesji, koszt itp. Nic nie dzieje się bez woli i zgody klienta.

Nie każda osoba potrzebuje i oczekuje długotrwałej terapii, czasami wystarczy pomoc psychologiczna lub psychoterapia krótkoterminowa.

Interwencja kryzysowa

Jest pomocą, mająca na celu udzielenie wsparcia w nagłej, trudnej sytuacji. Spotkania służą budowaniu poczucia bezpieczeństwa, przywróceniu równowagi psychicznej, wyciszeniu emocjonalnemu i stworzeniu perspektywy psychologicznej radzenia sobie z danym problemem. Częstotliwość spotkań jest ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb klienta.