Superwizja

Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Superwizja jest formą stałego i obowiązkowego szkolenia się aktywnych zawodowo psychoterapeutów, także tych, którzy posiadają uprawnienia do samodzielnego prowadzenia psychoterapii. Superwizor jest terapeutą posiadającym kompetencje w zakresie wspierania przebiegu procesów psychoterapeutycznych prowadzonych przez innych psychoterapeutów. Podobnie jak każdy psychoterapeuta, superwizor jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej.