Konsultacje psychologiczne

Spotkania, które służą wzajemnemu poznaniu się terapeuty i klienta, zrozumieniu zgłaszanego problemu i określeniu formy  pomocy. Nic nie dzieje się bez woli i zgody klienta.

Konsultacje prowadzą niekiedy do wniosku, że potrzebna jest pomoc innych specjalistów, np. kontakt z specjalistą terapii uzależnień i terapia grupowa lub leczenie szpitalne, jeśli zaburzenia związane np. z anoreksją zagrażają życiu.

Po dokładnej diagnozie problemu wspólnie podejmujemy decyzję o tym, czy i w jakiej formie kontynuować spotkania i jak ustalić kontrakt terapeutyczny. Określa on rodzaj pomocy psychologicznej lub psychoterapii, cele naszej pracy, ilość i częstotliwość sesji terapeutycznych, zasady odwoływania i zmiany terminów sesji, koszt itp.

Nie każda osoba potrzebuje i oczekuje długotrwałej terapii, czasami wystarczy pomoc psychologiczna lub psychoterapia krótkoterminowa.